Jak prawidło wykonać fundamenty?

Dobrze wykonane fundamenty budynku są jak odpowiednia postawa ciała – każde odchylenie, niedokładność i nieprawidłowe ułożenie spowoduje, że skutki negatywne będą z czasem coraz bardziej widoczne i uciążliwe. Tak jak przez złe ułożenie kręgosłupa można się nabawić kłopotów z kolanami, miednicą, łopatkami i barkami, tak błędy przy fundamentach domu będą później owocować problemami z zachowaniem wymiarów, pionów, a nawet pękaniem ścian.

Zanim zacznie się wykop

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy fundamentach warto określić stopień przemarzania gruntu w strefie, w której prowadzona jest inwestycja, klasę gruntu, rodzaj podłoża i warunki wodne. Nawet najlepszy projekt, kupiony w wersji gotowej, musi być zweryfikowany pod tym względem, inaczej już do końca dom będzie niefunkcjonalny, a zamieszkiwanie w nim niekomfortowe. Ze względu na stopień przemarzania gruntu występują znaczne różnice, w różnych rejonach Polski, w głębokości wykopów pod fundamenty. Różnica ta dochodzi do nawet 60 cm pomiędzy zachodnią a północno-wschodnią częścią kraju.

Mając już wiedzę na temat gruntu, wilgotności gleby oraz koniecznej głębokości posadowienia fundamentów, można zacząć wytyczać ich przebieg. Najlepiej oddać wykonanie pomiarów w ręce geodety, kontrolowanego przez kierownika budowy. Nieregularne i krzywo wytyczone ławy to zmora w dalszym stawianiu budynku. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie wykopów według wytyczonych linii i na wymaganą głębokość.

Ławy, stopy i płyty

W budownictwie mieszkaniowym, szczególnie domów jednorodzinnych, najczęstszą formą fundamentów są ławy. Wykopy pod ławy powinny odpowiadać ich wymiarom oraz, jeżeli grunt jest sypki, być wykonane pod kątem, by zapobiec osypywaniu się gruntu do wykopu. Ręcznie wykonuje się następnie wypoziomowanie dna oraz poprawki naroży. W miejscach, gdzie punktowo przewiduje się większe obciążenia, można zastosować stopy fundamentowe. Ich szerokość jest zwykle większa o 15-30 cm z każdej strony niż przewidywanych słupów pod taras lub narożnik budynku. Kolejną metodą, która szczególnie chętnie jest stosowana na gruntach o wysokiej wilgotności, są płyty fundamentowe. Stanowią one od razu podłogę pierwszej kondygnacji budynku.

Izolacja warunkiem spokoju użytkownika

Jednym z najważniejszych warunków prawidłowego posadowienia fundamentów jest zapewnienie im doskonałej izolacji. Zarówno pod pełną płytę fundamentową, jak i w przypadku ław oraz zastosowaniu folii do izolacji poziomych, izolacja przeciwwilgociowa jest podstawą komfortowego korzystania z budynku. Izolacje najlepiej jest ułożyć na całej powierzchni wykopu, włącznie z bokami. Dobrze jest pamiętać o pozostawieniu odpowiednich zakładów, aby nie tylko folia została niejako wciągnięta pod wylewane fundamenty, ale i jej pewna część pozostała ponad nimi.

Stabilność, czyli zbrojenie

Fundamenty powinny być żelbetonowe. Oznacza to, że zanim przystąpi się do zalania betonem ław lub płyty fundamentowej, trzeba najpierw je odpowiednio uzbroić. Wyliczenia dostępne w projekcie domu powinny określać gęstość zbrojenia, wymiary prętów zbrojeniowych oraz strzemion. Pręty, po przycięciu formuje się za pomocą strzemion, a całość mocuje się drutem wiązałkowym. Strzemiona można wykonać za pomocą giętarki samodzielnie, ale wygodniej i szybciej jest zakupić wyrób gotowy, z zapewnieniem odpowiedniej stabilności wymiarowej. Dopiero tak przygotowane fundamenty można zalać betonem przygotowanym samodzielnie za pomocą betoniarki lub zamówić gotowy wyrób z dostawą na miejsce. Potem pozostaje już tylko poczekać na zastygnięcie fundamentów, by na tak stabilnej podstawie stawiać budynek.

Błędy i niedociągnięcia przy budowie fundamentów nie tylko będą się mścić w dalszym użytkowaniu budynku – będą również ogromnie trudne, a często zupełnie niemożliwe do wyeliminowania po zakończonej budowie. Przy tak ograniczanych możliwościach napraw do każdego etapu wykonania fundamentów trzeba więc podchodzić pieczołowicie i z dbałością o szczegóły. Tylko w ten sposób możemy uniknąć problemów z dalszą eksploatacją budynku.

Wszystkie produkty wymienione w tym artykule i niezbędne do wykonania fudnamentów, znajdą Państwo w sklepie Realbud.com pod poniższym linkiem:

https://www.realbud.com/pl/fundamenty-19