Najem okazjonalny. Czy warto?

Każdy, kto decyduje się wynająć mieszkanie musi liczyć się z tym, że nie wie, na jakich lokatorów trafi. Czy osoby, które zamieszkają w jego mieszkaniu nie będą sprawiać kłopotu, będą płacić w terminie i dobrze żyć z sąsiadami. Do lepszego zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami, wyrządzonymi przez najemców, doskonale sprawdzi się umowa najmu okazjonalnego. Co to takiego?

Termin „najem okazjonalny” pojawił się w 2009 roku i dotyczy on właścicieli lokali wynajmowanych na potrzeby mieszkaniowe. Ktoś, kto chce wynająć swój lokal pod działalność komercyjną nie może, więc skorzystać z najmu okazjonalnego. Jest to umowa, która zawarta zostaje na czas określony, ale nie dłuższy niż 10 lat. Głównym wyróżnikiem tego typu umowy jest fakt, że poza spełnianiem ogólnych warunków, obowiązujących przy tradycyjnej umowie, zabezpiecza ona interesy wynajmującego.

– Umowa najmu okazjonalnego charakteryzuje się tym, że podpisanie jej wymaga kilku formalności. Przede wszystkim musi zostać zawarta na piśmie. Najemca musi podpisać oświadczenie w formie aktu notarialny, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opuszczenia lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lokalu – informują specjaliści z Agencji Nieruchomości Bracia Sadurscy w Krakowie.

nieruchomosci-krakow

Co więcej, ma obowiązek wskazać lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku egzekucji i konieczności opuszczenia lokalu. Wymogiem obowiązkowym do skorzystania z najmu okazjonalnego, jest zgłoszenie zawarcia umowy najmu naczelnikowi urzędu skarbowego. Od rozpoczęcia najmu ma na to 14 dni.

Niewątpliwym plusem skorzystania z najmu okazjonalnego przez właściciela, jest możliwość pozbycia się niechcianego lokatora w skuteczny i zgodny z prawem sposób. Zdarzają się bowiem przypadki, gdy właściciel (wynajmujący mieszkanie na podstawie tradycyjnej umowy najmu) nie może doprowadzić do tego, by najemca się wyprowadził, ponieważ ten nie ma gdzie mieszkać. Lokator musi bowiem mieć zapewniony lokal socjalny, co o sprawia, że często wyroki eksmisji bywają nieskuteczne.

Warto zauważyć, że celem najmu okazjonalnego nie jest utrudnienie życia najemcy, ale troska o prawa właścicieli lokali. Niemniej jednak, taki rodzaj najmu może odstraszać potencjalnych lokatorów m.in. koniecznością wskazania alternatywnego mieszkania oraz znacznie dłuższym procesem zawierania umowy.