Rusztowanie – zasady bezpieczeństwa

Jeżeli zlecamy firmie remont domu, ufamy, że zatrudnieni pracownicy posiadają nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale też są przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa. Nic jednak nie zwalnia nas z reagowania na łamanie czy naginanie tych zasad – bo może to doprowadzić do groźnych wypadków.

Plac budowy to miejsce wyjątkowo niebezpieczne i wymagające dyscypliny. Różnego typu narzędzia i maszyny, a nawet zwyczajne drabiny, muszą być odpowiednio używane. Natomiast gdy na naszej posesji pojawia się rusztowanie aluminiowe, powinniśmy być wyjątkowo czujni. Jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa w tym wypadku, wyjaśnia producent rusztowań, firma DMN.

rusztowania Przede wszystkim należy sprawdzić, czy kierownik budowy ma odpowiednie uprawnienia. Najlepiej, gdyby posiadał też doświadczenie w zakresie prac na wysokości. Poza tym powinniśmy dopytać i sprawdzić, czy na rusztowaniach odpowiednio zamocowano urządzenia zabezpieczające – te są konieczne, niezależnie od tego, co mówią na ten temat szeregowi pracownicy. Ci powinni być dokładnie przeszkoleni i poinformowani o ewentualnych zagrożeniach. W przypadku pracy na rusztowaniach nie ma miejsca na kompromisy czy półśrodki – można do nich przystąpić dopiero po komisyjnym odbiorze rusztowań. Odbiór taki przeprowadza się każdorazowo po dłuższych przerwach, spowodowanych np. warunkami atmosferycznymi.

Jeżeli rusztowania są postawione przy budynku, należy wyznaczyć pod nimi odpowiednie strefy i oznaczyć je. Chodzenie bezpośrednio pod rusztowaniami może być ryzykowne dla przypadkowych przechodniów, dlatego tak ważne jest, by o tym pamiętać.

Bardzo istotne jest, by nie przeciążać pomostów rusztowań ludźmi czy materiałami – każda powierzchnia ma swoją wytrzymałość i ograniczenia. Dane o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu powinny się znaleźć na specjalnych tablicach informujących.

Zawsze należy reagować, gdy na rusztowaniach widzimy nieprawidłowe lub niebezpieczne zachowania – np. pracownicy nie schodzą po wyznaczonych drabinach, pracują jeden pod drugim albo zrzucają coś z góry. Gruz i inne materiały powinny być transportowane w specjalnych pojemnikach.

Przestrzeganie tych wszystkich zasad pozwoli nam spać spokojnie i będzie gwarantować bezpieczeństwo na naszym placu budowy. Firma DMN zapewnia, że odpowiednio dobrane, nowoczesne rusztowanie aluminiowe nie stwarza zagrożenia, o ile tylko jest używane z rozwagą i często kontrolowane. Zatem wystarczy pilnować dyscypliny i nasza budowa czy remont na pewno zakończy się sukcesem.