Które wciągarki linowe objęte są pełnym dozorem technicznym?

W trosce o bezpieczeństwo pracy wszelkie urządzenia techniczne, a więc i wciągarki linowe poddane są dozorowi technicznemu. Nie wszystkie jednak maszyny podlegają mu w takim samym zakresie. Jakie są formy dozoru technicznego? Co to oznacza? Dowiedz się, czy wciągarki linowe należy rejestrować w UDT.

Na co komu UDT?

Instytucję państwową zwaną Urzędem Dozoru Technicznego powołano dekretem  z dnia 26 października 1950 roku. Podstawę jego funkcjonowania określa obecnie Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku. Podstawowa działalność statutowa to oczywiście zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie produkcji i użytkowania urządzeń technicznych, których przykład stanowią również wciągarki linowe. Jakkolwiek to zasadnicza część działań, to jednakże tylko część. UDT zajmuje się także badaniami, testowaniem, ekspertyzami oraz szkoleniami. Organizuje kursy nadające uprawnienia, podnoszące kwalifikacje a nawet akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa.

Rejestrować czy nie?

construction-workers-60585_640 Nie wszystkie urządzenia wymagają identycznych badań. Wciągarki linowe nie są tu wyjątkiem. Dozór techniczny zaczyna się już w trakcie projektowania, później produkcji, podczas eksploatacji, na utylizacji skończywszy. Polega na kontroli i certyfikacji surowców, materiałów i procesów technologicznych. Kolejnym etapem jest przeprowadzanie różnego rodzaju okresowych i doraźnych badań technicznych (odbiorczych, eksploatacyjnych, kontrolnych, poawaryjnych, powypadkowych). UDT sprawuje dozór nad urządzeniami w różnym zakresie:

  • dozór pełny (wymaga rejestracji, badań odbiorczych, okresowych i doraźnych)
  • dozór ograniczony (konieczne zgłoszenie do UDT, badania odbiorcze i doraźne)
  • dozór uproszczony (po uzyskaniu certyfikatu zgodności bez badań i rejestrowania w UDT)

Bez względu na formę sprawowanego dozoru, na użytkującym spoczywa odpowiedzialność za stan techniczny i właściwą eksploatację (zgodnie z wymaganiami i przeznaczeniem).

Wciągarki linowe a dozór techniczny

Tak samo, jak wszystkie urządzenia dźwignicowe, wciągarki linowe objęte są dozorem technicznym. Zależy on jednak od rodzaju napędu, a także udźwigu cięgnika czy dźwignicy. Wciągarki linowe ręczne do 2000 kg a elektryczne do 1000 kg podlegają dozorowi w formie uproszczonej. Skutkuje to brakiem konieczności przeprowadzania badań technicznych. Nie ma też obowiązku rejestrowania w UDT pod warunkiem, nieprzekroczenia limitu udźwigu. Wymaga się jednak zachowanie dokumentacji wciągarki (certyfikaty, licencje, protokół montażu, dziennik konserwacji, instrukcję obsługi itp.) oraz posiadania stosownych uprawnień przez osoby dokonujące napraw.

Więcej na stronie http://emaks.pl/wyciagarki-linowe-podnosniki-1.html, w tym wciągarki linowe MSW Motor Technics z opisami.