Cement – rodzaje, zastosowanie. Na co zwracać uwagę przy wyborze?

Najpowszechniej używanym w budownictwie spoiwem jest cement. Wchodzi on w skład mieszanek betonowych, zapraw murarskich i tynkarskich oraz wielu produktów chemii budowlanej. Uzyskuje się go poprzez wypalenie i przemiał niektórych kopalin jak wapń, margiel, glina oraz iły i łupki, a także gips, który pełni rolę regulatora wiązania. To hydrauliczne spoiwo mineralne, ze względu na szerokie zastosowanie w każdego rodzaju budownictwie, podlega surowym przepisom i normom określającym jego produkcję. Nie ma w zasadzie cementu uniwersalnego, dlatego warto wiedzieć, które rodzaje do jakiego typu prac będą się nadawać najlepiej.

Rodzaje cementu

Najbardziej powszechnym typem jest cement portlandzki oznaczany jako CEM I i występujący w odmianach 250, 350, 450, 550. Najczęściej używana jest wersja 250, która znakomicie nadaje się do zapraw tynkarskich i murarskich oraz wytwarzania betonu i konstrukcji betonowych. Cement 350 wykorzystywany jest do sporządzania betonów sprężonych oraz zapraw i betonów wyższego rzędu. Kolejne klasy: 450 i 550 znajdują zastosowanie w betonach zbrojonych, w których konieczne jest osiągnięcie wysokiej wytrzymałości w jak najkrótszym czasie.

Cement portlandzki klasy CEM I charakteryzuje się umiarkowaną wytrzymałością wczesną i normową przy bardzo dobrej urabialności mieszanki betonowej połączonej z podwyższona odpornością na agresję chemiczną. Dodając do cementu portlandzkiego domieszki pomocnicze oraz stopionego boksytu, otrzymuje się cement CEM II, który jest spoiwem szybkotwardniejącym i już po upływie 24 godzin osiąga nawet 90% wytrzymałości normowej. Dla szczególnych wymagań wytrzymałościowych i wymagających szybkiego wiązania stosuje się cementy o wytrzymałości na ściskanie rzędu 32,5 MPa.

Innymi gatunkami cementu są cement hutniczy CEM III, pucolanowy CEM IV, wieloskładnikowy CEM V. Dla specjalnych przeznaczeń produkuje się również cementy ekspansywne, glinowe oraz wiertnicze. Są to jednak unikalne odmiany, niespotykane w normalnym obrocie. Szczególną uwagę, przy wykonywaniu elewacji z prefabrykatów betonowych, betonu elewacyjnego i architektonicznego oraz zapraw murarskich i tynkarskich przeznaczonych do użytku na zewnątrz budynku, warto zwrócić na biały cement portlandzki, dzięki któremu uzyskuje się trwałą, estetyczną powierzchnię.

Zastosowanie cementu

Cement nieodmiennie kojarzy się z produkcją betonu. Zależnie od klasy i specyfikacji zastosowanego cementu otrzymać można beton szybkowiążący, towarowy oraz wysokiej trwałości i wytrzymałości. Do takich wymagań przeznaczone są cementy oznaczane CEM I lub II 42,5 R lub nawet 52,5 R. Szczególnie klasa 42,5R jest wykorzystywana do wykonywania ław i płyt fundamentowych w budownictwie jednorodzinnym. Poza tym najczęściej cement jest wykorzystywany do sporządzania zapraw murarskich i tynkarskich, a także mieszanek chemii budowlanej.

Na co zwrócić uwagę?

Decydując się na zakup cementu, należy przede wszystkim określić, jaki typ robót będzie wykonywany. Inaczej będzie się postępować, wybierając cement do sporządzania mieszanki betonu na wylewki, a inaczej do zbrojonych fundamentów. Z pewnością nie należy lekceważyć wskazań projektów budowlanych określających rodzaj i parametry produktów, których należy użyć w określonym przypadku. Poza oznaczeniami, przy wyborze dobrze jest zwrócić uwagę czy dany produkt spełnia rygorystyczne normy dla cementu – od tego zależeć będzie bezpieczeństwo użytkowania budynków. Zgodność z normami oraz odpowiednie oznaczenia będą gwarancją, że kupuje się materiał spełniający oczekiwania i określone wymogi.

Mimo że czasy samodzielnego mieszania betonu w betoniarce powoli mijają i raczej zamawia się gotowy beton lub zaprawy, cement cieszy się dalej dużym zainteresowaniem. Duża część inwestycji jest prowadzona metodą gospodarską i często wykonawca woli zaufać własnemu doświadczeniu w sporządzaniu zapraw i betonu.

Jeżeli zaś chodzi o dostawców materiałów budowlanych, to warto stawiać na sprawdzonych i doświadczonych specjalistów, którzy działają na rynku budowlanym od ponad 25 lat i oferują swoim klientom produkty cenionych producentów. W Realbud.com znajdą Państwo atrakcyjne ceny, doskonałej jakości cement i wiele innych materiałów, które znajdą zastosowanie na Państwa budowie. Zapraszamy do kliknięcia w poniższy link i zapoznania się z dostępną ofertą:

https://www.realbud.com/pl/cement-wapno-26